Implantologia
Co to są IMPLANTY?

Implant to sztuczny korzeń w kształcie śruby z tytanu. Tytan jest metalem dobrze tolerowanym przez ludzkie ciało. Organizm traktuje go, jako swój naturalny element i powoduje, że implant zrasta się z kością, dzięki czemu uzyskujemy nieosiągalną przy innym leczeniu stabilność sztucznego zęba (osseointegracja).

Implant zintegrowany z kością zawiera wewnętrzne połączenie (slot), do którego można wkręcić łącznik (abutment). Na nim umieszczamy później koronę. Podczas procesu leczenia implant jest zamknięty przez śrubę zamykającą lub śrubę gojącą.

Uzupełnienia braków pojedynczych

Jeśli brakuje Ci pojedynczego zęba, implant to idealny sposób na jego uzupełnienie, szczególnie gdy sąsiadujące zęby są nienaruszone.

Aby wykonać konwencjonalny most, musielibyśmy zaingerować w sąsiednie oba zdrowe zęby i je oszlifować.

Implant jest najlepszym, estetycznym rozwiązaniem uzupełnienia braku zębowego. Imituje naturalny ząb i nie sposób go odróżnić od pozostałych.

Uzupełnienia wielozębowych braków

Jeśli brakuje Ci kilku zębów, nie ma potrzeby umieszczania implantu w każdym ubytku. Implanty - a także zęby naturalne - mogą być bowiem wykorzystane jako filary mostowe.

Implanty mogą służyć do zabezpieczania stabilnej pozycji pod nowymi protezami. W takim wypadku masz do wyboru kilka możliwych rozwiązań.

Najprostszym wariantem jest proteza na lokatorach. Podobnie jak w przypadku zatrzasku, specjalne łączniki (lokatory) są umieszczane na implantach, których odpowiedniki są wbudowane w protezy.

Inną metodą jest utrzymanie protezy na belkach. W tym przypadku dwa lub więcej implanty są zablokowane za pomocą połączenia mostkowego (belki). Odpowiednik belki także jest wbudowany w protezy.

Istnieje już możliwość umieszczenia w górnej szczęce protezy bez podniebienia, co oznacza znaczny wzrost komfortu.

Aby spełnić najwyższe wymagania dotyczące komfortu, konieczne jest umieszczenie większej liczby implantów (jeśli pozwala na to kość). W szczęce od sześciu do ośmiu, w żuchwie co najmniej sześć implantów. Następnie można zastosować protezy stałe, które nie muszą być zdejmowane i jak własne zęby spełniają całkowicie funkcję żującą.